SUBMITTING A FULL PAPER (ENGLISH / TÜRKÇE) IS NOT MANDATORY.

TAM METİN GONDERİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR. İSTEĞE BAĞLIDIR.

 

First Call

 

Second Call

 

Deadline for Submitting Abstract

 

Deadline for Early Bird Registration

 

Deadline Normal Registration

 

Full Paper for Proceeding Book

(NOT OBLIGATORY)

 

Deadline for Sending Virtual Presentations Powerpoint)

 

Final Program

 

9th. CUDES

 

Full Paper Submission for Turkish Studies Journal and IJOPEC Edited International Book Chapter
(NOT OBLIGATORY)

İlk Çağrı

 

İkinci Çağrı

 

Özet Gönderim Sonu

 

Erken Kayıt Sonu

 

Normal Kayıt Sonu

 

Kongre Tebliğler Kitabı için Tam Metin Gönderim Sonu (ZORUNLU DEĞİLDİR)

 

Sanal Sunumların Son Gönderim Tarihi (Seslendirilmiş Powerpoint veya Video)

 

Programın İlanı

 

9. CUDES

 

Turkish Studies Dergisi ve IJOPEC Editörlü Uluslararası Kitap Bölümü için Tam Metin Gönderimi
(ZORUNLU DEĞİLDİR)

1 November  2018

 

1 December 2018

 

15 April 2019

 

5 April 2019

 

15 April 2019

 

20 April 2019

 

 

25 April 2019

 

 

26 April 2019

 

2 May 2019

 

10 May  2019

 

 

ORGANIZERS

 

SPONSORS